โรงเรียนสอนนวดไทย เชียงใหม่ ติวสอบใบนวด ทำงานต่างประเทศ สอนนวด ราชสำนัก เชลยศักดิ์ นวดแก้อาการ สอนนวด เรียนนวด

หลักสูตรนวดไทย

เครื่องคั่วกาแฟ

นวดไทย 372 ชั่วโมง นวดไทย 150 ชั่วโมง นวดแก้อาการ 60 ชั่วโมง
นวดกดจุดสะท้อนเท้า 60 ชั่วโมง นวดสปาตัว 60 ชั่วโมง นวดสปาหนัา 60 ชั่วโมง
นวดอโรมา 60 ชั่วโมง นวดน้ำมัน 60 ชั่วโมง นวดตอกเส้น 60 ชั่วโมง

หลักสูตร : นวดไทย 372 ชั่วโมง

1. ภาคทฤษฎี ประกอบด้วย

1.1 กายวิภาคศาสตร์ 

1.2 แนวเส้นประธานสิบ 

1.3 อาการของโรคที่ควรนวดและไม่ควรนวด

1.4 ทฤษฎีการแพทย์แผนไทย

1.5 หลักการนวดเพื่อบำบัดอาการของโรค

2. ภาคปฎิบัติ ประกอบด้วย

2.1 ทบทวนท่านวดพื้นฐานแบบเชลยศักดิ์และแบบราชสำนัก

2.2 กดสัญญาณ 50 สัญญาณเพื่อรักษาโรค

2.3 วิธีการซักประวัติและตรวจร่างกาย

2.4 ขั้นตอนการนวดแก้อาการ 10 โรค ได้แก่

1) ปวดศีรษะ ไมเกรน

2) ปวดคอ คอตกหมอน

3) ลมปัตคาดสัญญาณหลัง 4, 5

4) ลมปัตคาดข้อศอกและข้อมือ

5) สะบักจมและไหล่ติดเรื้อรัง

6) ลมปัตคาดสัญญาณหลัง 1, 3

7) นวดบรรเทาอาการปวดประจำเดือน

8) ปวดเข่า จับโปงน้ำเข่า

9) ตะคริวน่อง

10) ข้อเท้าแพลงด้านนอก

2.5 การให้คำแนะนำหลังจากการนวด

2.6 การบริหารร่างกายหลังการนวด 

2.7 ทดสอบและบันทึกการนวดรักษาอาการ

“นวดไทย”  เป็น หัวใจของอาชีพคนไทยหลายคน ที่ก้าวไกลสู่ระดับโลก และเป็นธุรกิจ ที่สร้างเม็ดเงินเข้าประเทศในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก การนวดไทยมิได้หมายถึงแค่การนวดรักษาหรือการนวดเพื่อสุขภาพ ตามแบบแผนไทยเท่านั้น แต่หมายถึงการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ทำให้ได้รับการผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจ มีพลัง สดชื่นแจ่มใส มีความสุข ด้วยการผสมผสานศาสตร์ต่างๆ รวมถึงการผสมผสานศาสตร์สมุนไพรไทย เพื่อการดูแลสุขภาพและความงามอย่างมีศิลปะ ที่เป็นมรดก ของคนไทย ที่สืบทอดต่อกันมาเป็นเวลา หลายร้อยปี