สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย โดยศูนย์รวมโชคเชียงใหม่ Tel. 081-472-8195 รับสอนนวดไทย แบบราชสำนัก แบบเชลยศักดิ์ นวดแก้อาการ ฯลฯ
TwitterFacebookGoogle

เรียนนวดเชียงใหม่

 • สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย
 • ศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทยรวมโชคเชียงใหม่

มาโนช พุ่มไพจิตร

Tel. 081-472-8195 Fax. 053-010165

ไลน์ไอดี  manochpet

www.เรียนนวดเชียงใหม่.com

156/75 ม.6 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

E-mail : manochpet@yahoo.com

www.facebook.com/ManochPhoomphaichit
www.facebook.com/ โรงฟักเถ้าแก่

เกียรติบัตรดีเด่น 5 ปีซ้อน

 • ศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทยดีเด่น ปี 2560

 • ศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทยดีเด่น ปี 2559

 • การเผยแพร่ศาสตร์การแพทย์แผนไทย ปี 2558

 • การพัฒนาศูนย์ดีเด่น ปี 2557

 • การฝึกอบรมดีเด่น ปี 2556

ศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทยรวมโชค เชียงใหม่

 • มุ่งเน้นการนวดแบบมืออาชีพ

 • มุ่งเน้นการบำบัดโรค แบบเชลยศักดิ์ 12 โรค

 • มุ่งเน้นการบำบัดโรค แบบราชสำนัก 43 โรค

 • มุ่งเน้นการเป็นวิทยากร ครูสอนนวดไทย

*** เรียนจบแล้วมีสถานนวดและคลินิกให้ฝึกงาน

มาโนช พุ่มไพจิตร

ไลน์ไอดี  manochpet

Tel. 081-472-8195  Fax. 053-010165

156/75 ม. 6 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่
E-mail : manochpet@yahoo.com

นวดแผนไทย 372 ชั่วโมง บำบัดโรค แบบเชลยศักดิ์ 12 โรค หรือ บำบัดโรคแบบราชสำนัก 15 โรค ราคา 6,900 บาท สอนโดย อาจารย์มาโนช และทีมงาน www.facebook.com/ManochPhoomphaichit ศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทย รวมโชค เชียงใหม่ โทร.081-4728195

www.เรียนนวดเชียงใหม่.com

 

150 372

เรียนจบเปิดร้านนวด หรือ โรงเรียนสอนนวดได้

รับรองหลักสูตรโดย : สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย มีใบประกาศ ไทย-อังกฤษ ถูกต้อง สามารถเปิดร้าน หรือสมัครทำงานได้ทั่วโลก

หลักสูตร : นวดไทย 372 ชั่วโมง

1. ภาคทฤษฎี ประกอบด้วย

1.1 กายวิภาคศาสตร์

1.2 แนวเส้นประธานสิบ

1.3 อาการของโรคที่ควรนวดและไม่ควรนวด

1.4 ทฤษฎีการแพทย์แผนไทย

1.5 หลักการนวดเพื่อบำบัดอาการของโรค

2. ภาคปฎิบัติ ประกอบด้วย

2.1 ทบทวนท่านวดพื้นฐานแบบเชลยศักดิ์
และแบบราชสำนัก

2.2 กดสัญญาณ 50 สัญญาณเพื่อรักษาโรค

2.3 วิธีการซักประวัติและตรวจร่างกาย

2.4 ขั้นตอนการนวดแก้อาการ 10 โรค ได้แก่

1) ปวดศีรษะ ไมเกรน

2) ปวดคอ คอตกหมอน

3) ลมปัตคาดสัญญาณหลัง 4, 5

4) ลมปัตคาดข้อศอกและข้อมือ

5) สะบักจมและไหล่ติดเรื้อรัง

6) ลมปัตคาดสัญญาณหลัง 1, 3

7) นวดบรรเทาอาการปวดประจำเดือน

8) ปวดเข่า จับโปงน้ำเข่า

9) ตะคริวน่อง

10) ข้อเท้าแพลงด้านนอก

2.5 การให้คำแนะนำหลังจากการนวด

2.6 การบริหารร่างกายหลังการนวด

2.7 ทดสอบและบันทึกการนวดรักษาอาการ

เกียรติบัตรดีเด่น 3 ปีซ้อน

 • การฝึกอบรมดีเด่น ปี 2556

 • การพัฒนาศูนย์ดีเด่น ปี 2557

 • การเผยแพร่ศาสตร์การแพทย์แผนไทย ปี 2558

 

นาคราชคืนชีพ (นวดบำบัดสมรรถภาพทางเพศชายเสื่อม)

นวดบำบัดมดลูกเคลื่อน (นวดบำบัดมดลูกต่ำ-มดลูกลอย-มดลูกเอียง)

ร้านดอกไม้เชียงใหม่

ผลงานตีพิมพ์/สร้างชื่อเสียง

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ และ ผลงานที่สร้างชื่อเสียง

 1. หนังสือ กลยุทธ์เถ้าแก่ การวางหมาก 3 ชั้น (พิมพ์ 3 ครั้ง)
 2. หนังสือ เป็นเหมือนเถ้าแก่ (พิมพ์ 2 ครั้ง)
 3. หนังสือ ฝ่ากฏกูรู
 4. หนังสือ คำเทศนาบนภูเขา
 5. หนังสือ คนคว่ำโลก
 6. หนังสือ แก่นแท้ของศาสนาคริสต์ที่หายไป
 7. หนังสือ ปริศนาธรรม แต่ธรรมะซึ่งไม่รู้จัก
 8. ขายที่ดินจัดสรรของบริษัทในเครือนิ่มซี่เส็งได้สูงสุด 117 แปลง