ผลงานตีพิมพ์/สร้างชื่อเสียง

Posted on: มิถุนายน 2, 2021, by :

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ และ ผลงานที่สร้างชื่อเสียง

  1. หนังสือ กลยุทธ์เถ้าแก่ การวางหมาก 3 ชั้น (พิมพ์ 3 ครั้ง)
  2. หนังสือ เป็นเหมือนเถ้าแก่ (พิมพ์ 2 ครั้ง)
  3. หนังสือ ฝ่ากฏกูรู
  4. หนังสือ คำเทศนาบนภูเขา
  5. หนังสือ คนคว่ำโลก
  6. หนังสือ แก่นแท้ของศาสนาคริสต์ที่หายไป
  7. หนังสือ ปริศนาธรรม แต่ธรรมะซึ่งไม่รู้จัก
  8. ขายที่ดินจัดสรรของบริษัทในเครือนิ่มซี่เส็งได้สูงสุด 117 แปลง