บริการของเรา

หลักสูตรระยะสั้นของสมาคมแพทย์ไทยแห่งประเทศไทย
The Short  Curriculum of the Union of Thai Traditional Medicine Society

 1. Hot… วิทยากรและครูนวดไทย Thai Massage Instrutor & Specialist Training
 2. ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (330 ชั่วโมง) Assistent of Thai Traditional Medicine (330 Hours)
 3. การนวดไทย (60 ชั่วโมง) Thai Massage (60 Hours)
 4. Hot… การนวดไทย (150 ชั่วโมง) Thai Massage (150 Hours)
 5. Hot… การนวดไทย (372 ชั่วโมง) Thai Massage  (372 Hours)
 6. Hot… การนวดไทยแก้อาการ (150 ชั่วโมง) Thai Massage and Remedy (150 Hours)
 7. การนวดไทย การปรับสมดุลระบบการไหลเวียนโลหิตและน้ำเหลือง  (60 ชั่วโมง)  Thai Massage (60 Hours) with Balance Blood Circulation and Lymphotic System
 8. การนวดไทย นวดปรับสมดุลโครงสร้างร่างกาย (150 ชั่วโมง) Thai Massage with Physical Body Balancing Massage (60 Hours)
 9. Hot… นวดไทยจัดกระดูก (150 ชั่วโมง) Thai Massage with Skeleton Adjusting & Rehabilitation (150 Hours)
 10. นวดไทยประคบสมุนไพร (60 ชั่วโมง) Thai Herbal Compress Massage (60 Hours)
 11. Hot… การนวดกดจุดสะท้อนเท้า (60 ชั่วโมง) Foot Reflection Massage (60 Hours)
 12. การนวดกดจุดพื้นฟูสุขภาพ (60 ชั่วโมง) Bitalization  Acupressure Massage (60 Hours)
 13. นวดชิอัตสิ (60 ชั่วโมง) Shiatsu Massage (60 Hours)
 14. กัวซา (60 ชั่วโมง) Guasha  (60 Hours)
 15. Hot… การนวดไทยตอกเส้น (60 ชั่วโมง) Tok-Sen Thai Massage (60 Hours)
 16. นวดล้านนาล้างพิษ (60 ชั่วโมง) Lanna Detox Massage (60 Hours)
 17. การขูดมือเพื่อสุขภาพ (60 ชั่วโมง) Arokaya Hand Healing (60 Hours)
 18. การตรวจและปรับสมดุลสุขภาพ (60 ชั่วโมง) Body Balancing Massage (ุ60 Hours)
 19. Hot… การนวดน้ำมันหอมระเหย (60 ชั่วโมง) Aromatherapy Massage (ุ60 Hours)
 20. สปาไทย (150 ชั่วโมง)Thai  Spa Massage (ุ150 Hours)
 21. สปาตัว (60 ชั่วโมง) Body Spa Treatment (ุ60 Hours)
 22. นวดสวีดิช (60 ชั่วโมง) Swedish Massage (ุ60 Hours)
 23. นวดไทยอโรม่า (60 ชั่วโมง) Thai Aroma Massage (ุ60 Hours)
 24. นวดสปอร์ต (60 ชั่วโมง) Sport Massage (ุ60 Hours)
 25. นวดสลายไขมัน (60 ชั่วโมง) Anti-Cellulite Massage (ุ60 Hours)
 26. นวดหินร้อน (60 ชั่วโมง) Hot Stones Massage (ุ60 Hours)
 27. ขัดผิว (60 ชั่วโมง) Body Scrub  (ุ30 Hours)
 28. การนวดหน้า (30 ชั่วโมง) Facial Massage (ุ30 Hours)
 29. Hot… สปาหน้า (30 ชั่วโมง) Facial Spa Treatment (ุ30 Hours)
 30. การดูแลและบำรุงสุขภาพผิวหน้า (30 ชั่วโมง) Facial Care and Treatment (ุ30 Hours)
 31. Hot… การดูแลสุขภาพสตรีหลังการคลอดบุตร (60 ชั่วโมง) Beauty Care After Childbirth (ุ60 Hours)
 32. การปรับกระชับโครงสร้างใบหน้าและริ้วรอย  V Shape for Lifting and Wrinkle Removers Massage
 33. นวดกดจุดกระตุ้นระบบการไหลเวียนของโลหิตและน้ำเหลืองบนใบหน้า Blood Presure  and Lymphatic  system facial Massage
 34. Hot… นวดปรับกระชับกล้ามเนื้อทรวงอก Fitting Lift Chast Massage

 

นาคราชคืนชีพ (นวดบำบัดสมรรถภาพทางเพศชายเสื่อม)

นวดบำบัดมดลูกเคลื่อน (นวดบำบัดมดลูกต่ำ-มดลูกลอย-มดลูกเอียง)