เกียรติบัตรดีเด่น

เกียรติบัตรดีเด่น 5 ปีซ้อน

  • ศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทยดีเด่น ปี 2560

  • ศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทยดีเด่น ปี 2559

  • การเผยแพร่ศาสตร์การแพทย์แผนไทย ปี 2558

  • การพัฒนาศูนย์ดีเด่น ปี 2557

  • การฝึกอบรมดีเด่น ปี 2556

นาคราชคืนชีพ (นวดบำบัดสมรรถภาพทางเพศชายเสื่อม)

นวดบำบัดมดลูกเคลื่อน (นวดบำบัดมดลูกต่ำ-มดลูกลอย-มดลูกเอียง)