ติดต่อเรา

  • สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย
  • ศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทยรวมโชคเชียงใหม่

มาโนช พุ่มไพจิตร

Tel. 081-472-8195 Fax. 053-010165

ไลน์ไอดี  manochpet

www.เรียนนวดเชียงใหม่.com

156/75 ม.6 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

E-mail : manochpet@yahoo.com

www.facebook.com/ManochPhoomphaichit
www.facebook.com/ โรงฟักเถ้าแก่