โรงเรียนสอนนวดไทย เชียงใหม่ ติวสอบใบนวด ทำงานต่างประเทศ สอนนวด ราชสำนัก เชลยศักดิ์ นวดแก้อาการ สอนนวด เรียนนวด

หลักสูตรนวดไทย

เครื่องคั่วกาแฟ

 

หลักสูตร
ราคา
ใบประกาศไทย-English
1. นวดไทย 372 ชั่วโมง
5,500
2. นวดไทย 150 ชั่วโมง
3,500

3.นวดแก้อาการแบบเชลยศักดิ์
12 โรค 60 ชั่วโมง

3,500

4.นวดแก้อาการแบบราชสำนัก
15 โรค 60 ชั่วโมง

3,500
5.นวดกดจุดสะท้อนเท้า
60 ชั่วโมง
3,500
6. นวดตอกเส้น 60 ชั่วโมง
3,500
7. นวดน้ำมัน 60 ชั่วโมง
4,500
8. นวดอโรมา 60 ชั่วโมง
4,500
9. นวดสปาตัว 60 ชั่วโมง
4,500
10.นวดสปาหนัา 60 ชั่วโมง
4,500

1.  หลักการและเหตุผล

 ในปัจจุบัน มีโรงเรียนสอนนวดไทยที่เปิดสอนโดยได้รับใบอนุญาตและไม่ได้รับใบอนุญาตทั่วภาคเหนือรวมแล้วมากกว่า 200 แห่ง แต่ส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปที่ความรู้และทักษะด้านการนวดไทย โดยผู้ที่จบส่วนใหญ่จะไปเป็น “หมอนวด” หรือ “พนักงานนวด” ตามร้านนวดต่าง ๆ และมีส่วนน้อยที่เหมาะจะเป็นครูคือสามารถถ่ายทอดสอนหลักการนวดไทยให้ผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง

ด้วยเหตุนี้ การจัดทำหลักสูตร “วิทยากรสำหรับการนวดไทย” ขึ้นมาเพื่อจะต่อยอดหรือเติมเต็มในส่วนที่ยังขาดอยู่ให้กับพนักงานนวดไทยที่จบหลักสูตร 150 ชั่วโมงขึ้นไป

 2.  วัตถุประสงค์

 1)  เพื่อ “สร้างจิตสำนึกแห่งความเป็นครู” ให้พนักงานนวดไทยเป็นที่ยอมรับต่อสังคม การขาดแคลนวิทยากรสำหรับนวดไทยทั้งด้านปริมาณและด้านคุณภาพส่งผลให้จำนวนผู้สอนนวดไทยเป็นที่ต้องการของตลาด หลักสูตรนี้เป็นการสร้าง “จิตสำนึกแห่งความเป็นครู” ให้กับพนักงานนวดไทยที่ต้องการจะยกระดับตัวเองเพื่อให้เป็นที่ยอมรับต่อสังคมมากขึ้น

2)  เพื่อ “ฝึกทักษะ” ด้านการบำบัดโรค 27 โรค ให้กับพนักงานนวดไทย เป็นการนวดบำบัดโรคแบบเชลยศักดิ์ 12 โรค และการนวดบำบัดแบบราชสำนัก 15 โรค โดยเรียนรู้ขั้นตอนการตรวจร่างกายก่อนการนวด การนวดรักษา และการให้คำแนะนำหลังนวด โดยมุ่งเน้นฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้พนักงานนวดไทยเป็นที่ยอมรับต่อสังคมมากขึ้น

3)  เพื่อ “ต่อยอดองค์ความรู้” ในด้านต่าง ๆ ให้พนักงานนวดไทยมีความเชื่อมั่นในตนเองคนที่เรียนรู้นวดแผนไทยส่วนใหญ่มาจากระดับล่างและมาจากคนตกงานที่ต้องการแสวงหาช่องทางใหม่ เมื่อเห็นว่าธุรกิจนวดแผนไทยลงทุนไม่มาก แต่สามารถหาเงินได้อย่างต่อเนื่องจึงหันมาทำธุรกิจนี้กันเป็นจำนวนมาก ซึ่งการเรียนการสอนจะเน้นเพื่อความเพลิดเพลิน เพื่อรองานใหม่ หรือเพื่อจะเป็นหมอนวดมากกว่า จึงทำให้พนักงานนวดไทยไม่ค่อยเป็นที่ยอมรับต่อสังคม เพราะฉะนั้น การฝึกทักษะเกี่ยวกับเทคนิคการพูด การสอน การถ่ายทอด และการบริการ ฯลฯ ให้กับผู้ที่จบนวดไทย 150 ชั่วโมง โดยมุ่งเน้นฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจึงน่าจะเป็นการยกระดับให้พนักงานนวดไทยเป็นที่ยอมรับต่อสังคมมากขึ้น